પ્રવેશ પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે નવી સિસ્ટમ
Education

પ્રવેશ પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે નવી સિસ્ટમ

આ વર્ષની શરૂઆતથી, ગુજરાતની જાહેર યુનિવર્સિટીઓ પ્રવેશ પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે નવી સિસ્ટમ અપનાવી રહી છે. તેઓ ગુજરાત પબ્લિક યુનિવર્સિટી એક્ટ 2023 મુજબ એક સામાન્ય પોર્ટલનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. જો કે, સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજ…