કોઈમ્બતુરમાં કોરોના દેવી’ની સ્થાપના: કોરોનાનો ખોફ કે અંધશ્રદ્ધા ?
ઇન્ડિયા

કોઈમ્બતુરમાં કોરોના દેવી’ની સ્થાપના: કોરોનાનો ખોફ કે અંધશ્રદ્ધા ?

સમગ્ર વિશ્વને હચમચાવી નાખનાર કોરોનનો ભય એટલી હદે વધી ગયો છે કે લોકો તેમાંથી બચવાના વિવિધ ઉપાયો અજમાવી રહ્યા છે. તાજેતરમાં એક વિડિયો વાયરલ થયો છે જેમાં કોરોના દેવીની પૂજા કરતા મહારાજ નજરે પડે છે..કોરોના…